The O PMX-003

 
พอดีตัวนี้ไปเจอไฟล์ 3d มา แต่ก็เอามาขึ้นโม 3d ใหม่เกือบทั้งหมด ปรับแต่งชิ้นส่วนเพิ่มเติมและปรับให้ทำเป็นแบบโมสำหรับงานกระดาษ กำลังพัฒนาครับพยายามจะเลียนแบบงานโมของจูนครับ. แต่คงทำได้ไม่เท่าเค้าครับ

ขอบคุณคุณ Magician  สำหรับรูปต่อสำเร็จ.


ขอบคุณคุณ RoboTing  สำหรับรูปต่อสำเร็จ.

ไม่มีความคิดเห็น: